in tem bảo hành- thành lập văn phòng đại diện bếp từ nhật

 
Báo cáo thư viện năm 2011 In Email
Thứ năm, 06 Tháng 10 2011 09:31

SỞ GD - ĐT HẢI PHÒNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường THPT Vĩnh bảo                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ---*---                                                             =======*****=======

BÁO CÁO CÔNG TÁC THƯ VIỆN

Năm học 20010 - 2011

          I/ Tình hình chung của thư viện

  1. Vốn tài liệu: Tổng số sách hiện có đến 31 tháng 5 năm 2011.

                   Là:15 757 cuốn Trong đó:

                                      + Sách giáo khoa: 4893 cuốn

                                      +Sách tham khảo:8906 cuốn.

                                      + Sách nghiệp vụ:1985 cuốn

                   2. Kinh phí được bổ sung cho thư viện Năm học 20010 - 2011

                             + Tổng kinh phí được bổ sung: 79 298000đ. Trong đó:

 

- Quĩ thư viện là 6 699000.

-  Kinh phí ngân sách là: 7 984000đ

- Kinh phí được cấp theo TT 30 là : 64 615000đ.

                             + Tổng số sách bổ sung:3446 cuốn .Trong đó:

- SGK: 1280 cuốn.

- STK: 1666 cuốn.

- SNV: 500 cuốn                      

          II/ Hoạt động thư viện trong năm học.

          * Công tác chuyên môn nghiệp vụ.

                   - Đầu năm học có kế hoạch hoạt động thư viện theo tháng.

                   - Thường xuyên bổ sung vốn tài liệu theo đúng danh mục qui định của Bộ.

- Bổ sung vốn tài liệu có cơ sở khoa học bảo đảm cho thư viện thực hiện tốt nhiệm vụ. Thoả mãn được các yêu cầu về sách, báo cho giảng dạy và học tập phù hợp với nội dung chương trình và trình độ của giáo viên, học sinh, đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Các hoạt động của thư viện  phục vụ việc tự học, tự bồi dưỡng cho giáo viên và học sinh.

-  Bồi dưỡng hứng thú đọc sách, thói quen và phương pháp tự học cho học sinh.

-  Hướng dẫn các em biết cách nghiên cứu sách báo, thảo luận chuyên đề, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống mục lục để tra tìm và lưạ chọn tài liệu.

          *Công tác phục vụ bạn đọc:

                   -100% Cán bộ, giáo viên, công nhân viên đọc sách, mượn sách,                                                nghiên cứu sách thư viện.

                   - Cung cấp đầy đủ, kịp thời các loại   sách nghiệp vụ, sách tham khảo                               sách giáo khoa cho giáo viên.

                   -  100% học sinh, Giáo viên có đủ sách giáo khoa.

                   - 100% Cán bộ ,giáo viên mượn đọc, nghiên cứu sách thư viện .

- Ưu tiêưn các em học sinh là con cán bộ giáo viên nhà trường , các em học sinh nghèo vượt khó , học sinh con gia đình chế độ chính sách được mượn đầy đủ sách giáo khoa, sách tham khảo để nghiên cứu và học tập.

                   III/ Những việc đã làm được.

                   - Cung cấp đầy đủ các loại sổ  chuyên môn cho giáo viên .

                   - Cung cấp đủ sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho giáo                           viên đọc, học và nghiên cứu.

                   - Công tác thư viện đã đi vào chiều sâu. Khai thác hết vốn, tài liệu                                     thư viện. Những quyển sách hay, quí hiếm được quay vòng nhiều lần.

                   - Nội dung kho sách phong phú đủ các môn loại.

                   - Sổ sách đầy đủ, chi tiết,rõ ràng, sạch sẽ.

                   - Sách mua về được đăng kí, mô tả, phân loại đầy đủ, chính xác,                                      kip. thời, chi tiết sau đó mới đưa ra phục vụ bạn đọc.

                   - Bổ sung vốn tài liệu theo đúng danh mục sách của Bộ giáo dục qui                                 định.

- Cán bộ thư viện nhiệt tình, có tâm huyết với công việc. Tạo mọi                            điều kiện cho các em học sinh có sách để học. Đặc biệt quan tâm đến các              lớp có học sinh nghèo, vượt khó.Học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

                   - Thường xuyên tu bổ bản đồ phục vụ tốt việc sử dụng đồ dùng dạy                                 học cho giáo viên.

          * Ưu điểm:

                   - Đã khai thác hết vốn, tài liệu có trong kho thư viện.

                   - Hoạt động thư viện đã đi vào nề nếp.100 % Giáo viên sử dụng                                                 sách thư viện.

- 50% học sinh đọc sách thư viện . Học sinh rất ham đọc sách. Phần lớn các em là con nông dân nên không có điều kiện  mua sách tham khảo để tự học.Thư viện là sân chơi bổ ích và lí thú nhất của các em. Vì sau mỗi giờ học từ sân chơi này các em đã khám phá ra bao điều mới mẻ ẩn sau những trang sách.

          * Nhược điểm.

                   - Công tác tuyên truyền sách tới ban đọc chưa đầy đủ, chưa thường                                  xuyên .

                   -  Vốn tài liệu chưa phong phú nên không đáp ứng  được nhu cầu bạn đọc.

          III/ Những kiến nghị

Để phát huy tính kế thừa và sáng tạo đề nghị Ban giám hiệu quan tâm đến việc xây dựng kho tư liệu, dữ liệu soạn bài của giáo viên trong thư viện. Hạt giống của kho tư iệu, dữ liệu là sáng kiến kinh nghiêm của cácThầy, Cô giáo dạy giỏi cấp thành phố, chiến sỹ thi đua cấp thành phố. Giáo án của những bài dạy khó, giáo án mẫu, . Biên bản, tài liệu rút kinh nghiệm cho những bài dạy khó.

Xây dựng thư viện điện tử. Khai thác thông tin trên mạng, bổ sung vốn tài                liệu thư viện, làm giầu thêm vốn tri thức cho ban đọc. Đọc sách điện tử tạo                   hứng thú cho cả thầy và trò vươn lên tầm cao của tri thức và nhân cách.                      

Vĩnh bảo, ngày 25 tháng 5 năm 2011.

 

                   Giám hiệu phụ trách                                                    Thư viện

 

 

 

 

 

                   Phạm văn Tịnh                                                    Đỗ Kim Oanh